Sa madaling salita kasaysayan at pag-unlad ng wikang pambansa

Bibliografiske detaljer
Andre forfattere: Rodriguez, Rommel B. (Editor), Pangilinan, Choy S. (Editor)
Format: Bog
Sprog:Filipino
Udgivet: Quezon City Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman [2019]
Fag: