Sa madaling salita kasaysayan at pag-unlad ng wikang pambansa

מידע ביבליוגרפי
מחברים אחרים: Rodriguez, Rommel B. (Editor), Pangilinan, Choy S. (Editor)
פורמט: ספר
שפה:Filipino
יצא לאור: Quezon City Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman [2019]
נושאים: