Sa madaling salita kasaysayan at pag-unlad ng wikang pambansa

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Rodriguez, Rommel B. (Utgivare, redaktör, sammanställare), Pangilinan, Choy S. (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: Bok
Språk:Filipino
Publicerad: Quezon City Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman [2019]
Ämnen: