2015 census of population demographic and socioeconomic characteristics.

Opis bibliograficzny
organizacja autorów: Philippine Statistics Authority (Autor), Philippines. National Statistics Office.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Quezon City Philippine Statistics Authority (PSA) 2017.
Seria:Report no. 2
Hasła przedmiotowe: