Principles of comparative politics

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Clark, William Roberts (Autor), Golder, Matt (Autor), Golder, Sona Nadenichek (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Thousand Oaks, California SAGE/CQ Press [2018]
Wydanie:Third edition.
Hasła przedmiotowe: