Sapantaha kalipunan ng mga maikling kuwentong spekulatibo at imahinatibo

Detalles Bibliográficos
Outros autores: Cleto, Luna Sicat 1967- (Editor), Tolentino, Roland B. (Editor)
Formato: Libro
Idioma:Filipino
Publicado: Quezon City University of the Philippines Press [2017]
Subjects: