Sapantaha kalipunan ng mga maikling kuwentong spekulatibo at imahinatibo

Detaylı Bibliyografya
Diğer Yazarlar: Cleto, Luna Sicat 1967- (Editör), Tolentino, Roland B. (Editör)
Materyal Türü: Kitap
Dil:Filipino
Baskı/Yayın Bilgisi: Quezon City University of the Philippines Press [2017]
Konular: