Sapantaha kalipunan ng mga maikling kuwentong spekulatibo at imahinatibo

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Cleto, Luna Sicat 1967- (Biên tập viên), Tolentino, Roland B. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: Quezon City University of the Philippines Press [2017]
Những chủ đề: