Exploring earth science

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Reynolds, Stephen J. (Autor), Johnson, Julia K. (Autor), Rohli, Robert V. (Autor), Waylen, Peter R. (Autor), Francek, Mark A. (Autor)
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: New York, NY McGraw-Hill Education [2019]
Wydanie:Second edition, International student edition.
Hasła przedmiotowe: