Trích dẫn APA

Hearn, J. 1., Vasquez del Aguila, E., & Hughson, M. (2019). Unsustainable institutions of men: Transnational dispersed centres, gender power, contradictions (1 Edition.). London: Routledge, Taylor & Francis Group.

Trích dẫn kiểu Chicago

Hearn, Jeff 1947-, Ernesto Vasquez del Aguila, và Marina Hughson. Unsustainable Institutions of Men: Transnational Dispersed Centres, Gender Power, Contradictions. 1 Edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019.

Trích dẫn MLA

Hearn, Jeff 1947-, Ernesto Vasquez del Aguila, và Marina Hughson. Unsustainable Institutions of Men: Transnational Dispersed Centres, Gender Power, Contradictions. 1 Edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.