Humiliation in international relations a pathology of contemporary international systems

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Badie, Bertrand (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
French
Được phát hành: Oxford Hart Publishing, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc 2017.
Loạt:French studies in international law volume 5
Những chủ đề: