Thinking like a political scientist a practical guide to research methods

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Howard, Christopher 1961- (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chicago The University of Chicago Press 2017.
Loạt:Chicago guides to writing, editing, and publishing.
Những chủ đề: