Chasing the wind assessing Philippine democracy

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Miranda, Felipe B. (Redaktor), Rivera, Temario C. (Redaktor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Quezon City Commission on Human Rights, Philippines [2016]
Wydanie:Second edition
Hasła przedmiotowe: