Chasing the wind assessing Philippine democracy

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Miranda, Felipe B. (Utgivare, redaktör, sammanställare), Rivera, Temario C. (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Quezon City Commission on Human Rights, Philippines [2016]
Upplaga:Second edition
Ämnen: