Beginners guide to bioinformatics for high throughput sequencing

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Lee, Eric (Autor), Tan, Tin Wee (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: New Jersey World Scientific [2019]
Hasła przedmiotowe: