Παραπομπή APA

Nasu, H., McLaughlin, R., Rothwell, D. 1., & Tan, S. S. 1. (2019). The legal authority of ASEAN as a security institution. Cambridge, United Kingdom, New York, NY, USA: Cambridge University Press.

Παραπομπή Chicago Style

Nasu, Hitoshi, Rob McLaughlin, Donald 1959- Rothwell, και See Seng 1965- Tan. The Legal Authority of ASEAN As a Security Institution. Cambridge, United Kingdom, New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2019.

Παραπομπή MLA

Nasu, Hitoshi, Rob McLaughlin, Donald 1959- Rothwell, και See Seng 1965- Tan. The Legal Authority of ASEAN As a Security Institution. Cambridge, United Kingdom, New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2019.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.