Introduction to physical anthropology

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Jurmain, Robert (Autor), Kilgore, Lynn (Autor), Trevathan, Wenda (Autor), Ciochon, Russell L. (Autor), Bartelink, Eric J. (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Boston Cengage Learning 2018.
Wydanie:Fifteenth edition, student edition.
Hasła przedmiotowe: