Introduction to physical anthropology

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsmän: Jurmain, Robert (Författare, medförfattare), Kilgore, Lynn (Författare, medförfattare), Trevathan, Wenda (Författare, medförfattare), Ciochon, Russell L. (Författare, medförfattare), Bartelink, Eric J. (Författare, medförfattare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Boston Cengage Learning 2018.
Upplaga:Fifteenth edition, student edition.
Ämnen: