Trích dẫn APA

(2019). Ugnayan Diliman. Diliman, Quezon City: UP Diliman Information Office.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ugnayan Diliman. Diliman, Quezon City: UP Diliman Information Office, 2019.

Trích dẫn MLA

Ugnayan Diliman. Diliman, Quezon City: UP Diliman Information Office, 2019.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.