Nester's microbiology a human perspective

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Anderson, Denise G. (Autor), Salm, Sarah N. (Autor), Allen, Deborah (Autor), Nester, Eugene W. (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, NY McGraw-Hill Education [2019]
Wydanie:Ninth edition, International edition.
Hasła przedmiotowe: