Peace and conflict studies

Bibliografski detalji
Glavni autori: Barash, David P. (Autor), Webel, Charles (Autor)
Resource Type: Knjiga
Jezik:English
Izdano: Los Angeles SAGE [2018]
Izdanje:Fourth edition.
Teme: