A-Z of digital research methods

Opis bibliograficzny
1. autor: Dawson, Catherine (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Abingdon, Oxon, New York, NY Routledge 2020.
Hasła przedmiotowe: