Information at work information management in the workplace

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: BystRom, Katriina (Autor), Heinstrom, Jannica (Autor), Ruthven, Ian (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: London Facet Publishing 2019.
Hasła przedmiotowe: