Can ASEAN take human rights seriously?

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Duxbury, Alison 1970- (Tác giả), Tan, Hsien-Li 1979- (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge, United Kingdom, New York, NY Cambridge University Press 2019.
Loạt:Integration through law : the role of law and the rule of law in ASEAN integration
Những chủ đề: