Management a practical introduction

Dades bibliogràfiques
Autors principals: Kinicki, Angelo (Autor), Williams, Brian K. (Autor)
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: New York McGraw-Hill Education [2020]
Edició:Ninth edition.
Matèries: