Management a practical introduction

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Kinicki, Angelo (Autor), Williams, Brian K. (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York McGraw-Hill Education [2020]
Wydanie:Ninth edition.
Hasła przedmiotowe: