Management a practical introduction

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsmän: Kinicki, Angelo (Författare, medförfattare), Williams, Brian K. (Författare, medförfattare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York McGraw-Hill Education [2020]
Upplaga:Ninth edition.
Ämnen: