Contemporary management

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Jones, Gareth R. (Autor), George, Jennifer M. (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, NY McGraw-Hill Irwin [2020]
Wydanie:Eleventh edition.
Hasła przedmiotowe: