Organizational behavior managing people and organizations

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Griffin, Ricky W. (Autor), Phillips, Jean M. (Autor), Gully, Stanley M. (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Boston, MA Cengage Learning [2020]
Wydanie:13E.
Hasła przedmiotowe: