Organizational behavior managing people and organizations

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsmän: Griffin, Ricky W. (Författare, medförfattare), Phillips, Jean M. (Författare, medförfattare), Gully, Stanley M. (Författare, medförfattare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Boston, MA Cengage Learning [2020]
Upplaga:13E.
Ämnen: