Trích dẫn APA

Yu, H. S. (2018). This thing of darkness: Female shapeshifters in Philippine and Japanese literature. Cebu City: University of San Carlos Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Yu, Hope Sabanpan. This Thing of Darkness: Female Shapeshifters in Philippine and Japanese Literature. Cebu City: University of San Carlos Press, 2018.

Trích dẫn MLA

Yu, Hope Sabanpan. This Thing of Darkness: Female Shapeshifters in Philippine and Japanese Literature. Cebu City: University of San Carlos Press, 2018.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.