Political communication in real time theoretical and applied research approaches

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Schill, Dan 1979- (Redaktor), Kirk, Rita (Redaktor), Jasperson, Amy E. (Redaktor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York Routledge 2017.
Seria:Routledge studies in global information, politics and society 12
Hasła przedmiotowe: