Pollution in Manila Bay aquaculture farms status, impact, and remedial options : a special issue of the Philippine Journal of Fisheries

Opis bibliograficzny
Korporacja: Philippines. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (Autor)
Kolejni autorzy: Bayate, Drusila Esther E. (Redaktor), Cambia, Flordeliza D. (Redaktor), Montojo, Ulysss M. (Redaktor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Quezon City Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Fisheries Research and Development Institute [2016]
Hasła przedmiotowe: