Histories of performance documentation museum, artistic, and scholarly practices

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Giannachi, Gabriella (Utgivare, redaktör, sammanställare), Westerman, Jonah (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Resource Type: Bok
Språk:English
Publicerad: London Routledge, Taylor & Francis Group [2018]
Ämnen: