שליחת רשומה: Histories of performance documentation