Histories of performance documentation museum, artistic, and scholarly practices

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Giannachi, Gabriella (Redaktor), Westerman, Jonah (Redaktor)
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: London Routledge, Taylor & Francis Group [2018]
Hasła przedmiotowe: