Trích dẫn APA

Loucks, D. P., & Beek, E. v. (2017). Water resource systems planning and management: An introduction to methods, models, and applications. Cham: Springer.

Trích dẫn kiểu Chicago

Loucks, Daniel P., và Eelco van Beek. Water Resource Systems Planning and Management: An Introduction to Methods, Models, and Applications. Cham: Springer, 2017.

Trích dẫn MLA

Loucks, Daniel P., và Eelco van Beek. Water Resource Systems Planning and Management: An Introduction to Methods, Models, and Applications. Cham: Springer, 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.