Design anthropology object cultures in transition

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Clarke, Alison J. (Redaktor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: London, UK Bloomsbury, Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc 2018.
Hasła przedmiotowe: