Design anthropology object cultures in transition

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Clarke, Alison J. (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: London, UK Bloomsbury, Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc 2018.
Ämnen: