Press freedom under siege reportage that challenged the Marcos dictatorship

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Doyo, Ma. Ceres P. (Redaktor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Quezon City University of the Philippines Press [2019]
Hasła przedmiotowe: