Press freedom under siege reportage that challenged the Marcos dictatorship

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Doyo, Ma. Ceres P. (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Quezon City University of the Philippines Press [2019]
Ämnen: