Working aesthetics labour, art and capitalism

Opis bibliograficzny
1. autor: Child, Danielle (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: London Bloomsbury Academic 2019.
Hasła przedmiotowe: