The guerilla is like a poet = Ang gerilya ay tulad ng makata

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sison, Jose Maria 1939- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Filipino
Được phát hành: Den Haag Shtëpia Botuese [2013]
Những chủ đề: