Trích dẫn APA

Aquino, T. B., & Aquino, M. M. B. A. (2019). Revised corporation code of the Philippines: A short introduction (2019 Edition.). Manila: Rex Book Store.

Trích dẫn kiểu Chicago

Aquino, Timoteo B., và Maria Margaret Bernadette A. Aquino. Revised Corporation Code of the Philippines: A Short Introduction. 2019 Edition. Manila: Rex Book Store, 2019.

Trích dẫn MLA

Aquino, Timoteo B., và Maria Margaret Bernadette A. Aquino. Revised Corporation Code of the Philippines: A Short Introduction. 2019 Edition. Manila: Rex Book Store, 2019.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.