Proceedings of the International Conference on Optimization Design (ICOD 2010) Wuhan, China, March 18-20, 2010.

Bibliografiska uppgifter
Institutionella upphovsmän: International Conference on Optimization Design Wuhan, China), American Society of Mechanical Engineers.
Övriga upphovsmän: Wu, Xingkuan (Utgivare, redaktör, sammanställare), Yu, Li (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Resource Type: Electronic Resource
Språk:English
Publicerad: New York, NY ASME Press [2010]
Ämnen:
Länkar:Available for University of the Philippines Diliman College of Engineering via ASME. Click here to access
Also available remotely for University of the Philippines Diliman College of Engineering via ASME. Click here to access thru EZproxy