Engaging archaeology 25 case studies in research practice

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Silliman, Stephen W. 1971- (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Hoboken, NJ Wiley 2018.
Ämnen: