Vander's human physiology the mechanisms of body function

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Widmaier, Eric P. (Autor), Raff, Hershel (Autor), Strang, Kevin T. (Autor)
Kolejni autorzy: Vander, Arthur J., Shoepe, Todd C. (digital author.)
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: New York, NY McGraw-Hill Education [2019]
Wydanie:Fifteenth edition, International edition.
Hasła przedmiotowe: