The 2019 State of the Nation Address (SONA) of President Rodrigo Roa Duterte 16th President of the Republic of the Philippines 1st Mindanaoan President

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Duterte, Rodrigo Roa 1945- (Tác giả)
Tác giả của công ty: Philippines. President(2016-: Duterte) (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Filipino
Được phát hành: [Manila] Presidential Communications Operations Office Bureau of Communications Services [2019]]
Những chủ đề: