Ang bayabas sa Tagaytay at iba pang kuwento ng kabataan sa paaralang Lumad produkto ng worksyap sa panitikan ng mga mag-aaral sa paaralang Lumad

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
সংস্থা লেখক: Educator's Development Institute (EDI)., Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman.
বিন্যাস: গ্রন্থ
ভাষা:Filipino
প্রকাশিত: Quezon city Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman 2019.
বিষয়গুলি: