Ang bayabas sa Tagaytay at iba pang kuwento ng kabataan sa paaralang Lumad produkto ng worksyap sa panitikan ng mga mag-aaral sa paaralang Lumad

Bibliographische Detailangaben
Körperschaften: Educator's Development Institute (EDI)., Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman.
Format: Buch
Sprache:Filipino
Veröffentlicht: Quezon city Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman 2019.
Schlagworte: